W związku z epidemią SARS-CoV-2 informujemy, że:

● W dalszym ciągu świadczymy wszystkie swoje usługi, oczywiście z zachowaniem maksymalnych środków bezpieczeństwa;

● Nadal realizujemy zlecenia VIP – z dojazdem do klienta. 

● Czas uzyskania podpisu elektronicznego wynosi około 20 min.

Podpis elektroniczny

KWALIFIKOWANE USŁUGI ZAUFANIA
POZNAJ KORZYŚCI I WPROWADŹ JE DO SWOJEJ FIRMY
Cyfryzacja | Bezpieczeństwo | Zaufanie | Wiarygodność | Paperless

Nasza firma jest punktem partnerskim EuroCert. U nas zakupisz certyfikat i potwierdzisz tożsamość (po wcześniejszym uzgodnieniu terminu).

Podpis kwalifikowany

Podpis dzięki wykorzystaniu kwalifikowanego certyfikatu posiada moc prawną podpisu własnoręcznego w obrocie dokumentów cyfrowych na terenie całej Unii Europejskiej. Podpis jest wydawany dla osoby fizycznej na bezpiecznym urządzeniu, składającym się z czytnika i karty.
Usługa zgodna jest z wymogami Europejskiego Rozporządzenia eIDAS i Polskiej Ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej.

Pieczęć kwalifikowana

Pieczęć elektroniczna jest przeznaczona do opatrywania dokumentów przez osoby prawne: spółki, organizacje i instytucje publiczne. Usługa zaufania gwarantuje bezpieczeństwo, autentyczność i integralność dokumentów cyfrowych w relacjach B2C, B2B i B2G.
Usługa zgodna z wymogami Europejskiego Rozporządzenia eIDAS i Polskiej Ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej. Kwalifikowana pieczęć respektowana jest na terenie całej Unii Europejskiej.

Znacznik czasu

Usługa kwalifikowanych znaczników czasu umożliwia znakowanie dokumentów datą i godziną pobieraną z niezależnego, bezpiecznego źródła, jakim jest Centrum Certyfikacji EuroCert. Umożliwia precyzyjne potwierdzenie czasu, w jakim został złożony podpis elektroniczny oraz określenie, czy dany dokument istniał w określonym czasie i nie został zmodyfikowany.
Wykorzystanie usługi niesie skutek prawny daty pewnej i respektowane jest na terenie całej UE. Wszystko z obowiązującym prawem polskim i europejskim (eIDAS).

 

 

Kategorie: