Podpis elektroniczny

KWALIFIKOWANE USŁUGI ZAUFANIA
POZNAJ KORZYŚCI I WPROWADŹ JE DO SWOJEJ FIRMY
Cyfryzacja | Bezpieczeństwo | Zaufanie | Wiarygodność | Paperless

Nasza firma jest punktem partnerskim EuroCert. U nas zakupisz certyfikat i potwierdzisz tożsamość (po wcześniejszym uzgodnieniu terminu).
Masz pytania? Dzwoń: +48 602 307 891

Chmurowy podpis kwalifikowany ECSigner

Chmurowy podpis kwalifikowany ECsigner to najnowocześniejsza wersja powszechnego podpisu kwalifikowanego. Wyróżnia go przede wszystkim możliwość składania podpisu elektronicznego bez użycia fizycznego narzędzi w postaci karty kryptograficznej i czytnika. Od teraz możesz je zastąpić własnym smartfonem z aplikacją mobilną ECSigner.

Moc prawna tego podpisu kwalifikowanego jest równoważna z podpisowi własnoręcznemu i formie pisemnej. Posiada on certyfikat kwalifikowany, który umożliwia identyfikację i weryfikacje osoby składającej podpis.

Zakres użycia, obsługi i stosowania elektronicznego podpisu ECSigner w zewnętrznych systemach państwowych i programach firm trzecich, jest identyczna jak standardowego podpisu na karcie kryptograficznej. Dzięki czemu za pomocą takiego podpisu możesz załatwiać sprawy prywatne, firmowe lub wykorzystywać do komunikacji z administracją.

Kwalifikowany Podpis Elektroniczny

Kwalifikowany podpis elektroniczny wydawany na 1 rok/ 2 lata/ 3 lata umożliwiający m.in.:
składanie e-deklaracji podatkowych do Urzędów Skarbowych
elektroniczne składanie sprawozdań do eKRS
podpisywanie dokumentów JEDZ (Jednolity Europejski Dokument Zamówienia)
komunikacje w obrębie platformy ePUAP
podpisywanie Jednolitych Plików Kontrolnych (JPK)
udział w aukcjach i przetargach elektronicznych
zawieranie umów cywilno-prawnych w formie elektronicznej.
Zestaw umożliwia złożenie podpisu we wszystkich formatach m.in. XAdES-BES, XAdES-T, PAdES-BES, PAdES-T. Wykorzystuje algorytm SHA256 (SHA2).

Kwalifikowany Podpis Elektroniczny na E-Dowodzie

Od 4 marca 2019r. Ministerstwo Cyfryzacji wprowadziło do obiegu nowe dowody osobiste z warstwą elektroniczną tzw. E-dowody. Posłużą jako bezpieczne narzędzie do komunikacji obywatela z administracją, służbą zdrowia i podmiotami komercyjnymi. Jedną z ważniejszych funkcji jest możliwość uzyskania kwalifikowanego podpisu elektronicznego, zainstalowanego bezpośrednio na E-dowodzie.

Kwalifikowany podpis elektroniczny może byś wydawany jedynie przez kwalifikowanego dostawcę usług zaufania takiego jak EuroCert. Podpisu kwalifikowanego nie można uzyskać bezpośrednio w urzędzie.

Podpisy dostarczane przez EuroCert są wydawane na okres 1 rok/2 lata/ 3 lata i umożliwiający m.in.:
składanie e-deklaracji podatkowych do Urzędów Skarbowych
elektroniczne składanie sprawozdań do eKRS
podpisywanie dokumentów JEDZ (Jednolity Europejski Dokument Zamówienia)
komunikacje w obrębie platformy ePUAP
podpisywanie Jednolitych Plików Kontrolnych (JPK)
udział w aukcjach i przetargach elektronicznych
zawieranie umów cywilno-prawnych w formie elektronicznej.
Zestaw umożliwia złożenie podpisu we wszystkich formatach m.in. XAdES-BES, XAdES-T, PAdES-BES, PAdES-T. Wykorzystuje algorytm SHA256 (SHA2).

Pieczęć kwalifikowana

Pieczęć elektroniczna jest przeznaczona do opatrywania dokumentów przez osoby prawne: spółki, organizacje i instytucje publiczne. Usługa zaufania gwarantuje bezpieczeństwo, autentyczność i integralność dokumentów cyfrowych w relacjach B2C, B2B i B2G.
Usługa zgodna z wymogami Europejskiego Rozporządzenia eIDAS i Polskiej Ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej. Kwalifikowana pieczęć respektowana jest na terenie całej Unii Europejskiej.

Znacznik czasu

Usługa kwalifikowanych znaczników czasu umożliwia znakowanie dokumentów datą i godziną pobieraną z niezależnego, bezpiecznego źródła, jakim jest Centrum Certyfikacji EuroCert. Umożliwia precyzyjne potwierdzenie czasu, w jakim został złożony podpis elektroniczny oraz określenie, czy dany dokument istniał w określonym czasie i nie został zmodyfikowany.
Wykorzystanie usługi niesie skutek prawny daty pewnej i respektowane jest na terenie całej UE. Wszystko z obowiązującym prawem polskim i europejskim (eIDAS).

 

 

Kategorie: